Kontakt och Referenser

Bland mina nuvarande och tidigare uppdragsgivare finns bland annat: Juridiska institutionen vid Stockholms universitet (uppsatsexaminator i arbetsrätt) , Kammarrätten i Stockholm, Umeå juridiska institution (Magisterprogrammet i arbetsrätt), Norstedts Juridik, Fakultetskurser, VJS, Myndigheten för skydds- och beredskap, Rikspolisstyrelsen, Suzanne Osten och Dramaten, Uppsala Universitet, Stockholms Universitet, Sahlgrenska Akademin, Södertörns högskola, Ersta- Sköndal Högskola, Teologiska Högskolan i Stockholm, Polishögskolan i Solna, Sveriges Radio, UMO, Aftonbladet, Amelia tidskriften.

För framtida bokningar är Du givetvis välkommen att kontakta mig. Berätta om uppdraget så kommer vi överens om formen och ersättning. Referenser ges alltid innan avtal om så önskas.

Välkommen att kontakta mig på: naiti@hotmail.com eller 0709-598606.