Kontakt och Referenser

Bland mina tidigare uppdragsgivare finns bland annat Myndigheten för skydds- och beredskap, Rikspolisstyrelsen, Suzanne Osten, Uppsala Universitet, Stockholms Universitet, Sahlgrenska Akademin, Södertörns högskola, Ersta- Sköndal Högskola, Teologiska Högskolan i Stockholm, Polishögskolan i Solna, Sveriges Radio, Aftonbladet, Amelia tidskriften, Biblioteket i Halland.

För framtida bokningar är Du givetvis välkommen att kontakta mig. Berätta om uppdraget så kommer vi överens om formen och ersättning. Referenser ges alltid innan avtal.

Välkommen att kontakta mig på: naiti@hotmail.com eller 0709-598606.