Böcker

Diskrimineringslagen, Wolters Kluwer (fd. Norstedts Juridik)
av Håkan Gabinus Göransson och Naiti del Sante
Ny omarbetad upplaga kommer oktober 2017.
Jag har även medverkat i föregående upplagor (sedan 2011).

Arbetslagstiftning, Wolters Kluwer (fd. Norstedts Juridik)
av Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe och Naiti del Sante
Jag medverkar från och med 2017 års upplaga

Bryt tystnaden- en handbok om sexuella trakasserier
Av Naiti del Sante och Sonja schwarzenberger.Utgiven av TCO januari 2013. Upplagan är slutsåld men går att ladda ner gratis.

Yttrandefrihet i arbetslivet, Wolters Kluwer (fd. Norstedts Juridik)
Kommer ut vår 2018.

Integritet i arbetslivet, Wolters Kluwer(fd. Norstedts Juridik).
Uppskjuten. Planerad att komma ut efter dataskyddsförordningens ifraftträdande.