Böcker

arbetslagstiftning    IMG_3526    diskboken

Diskrimineringslagen – En lärobok, Norstedts Juridik, 2017
av Håkan Gabinus Göransson och Naiti del Sante. https://www.bokus.com/bok/9789139115861/diskrimineringslagen-en-larobok/

Arbetslagstiftning, Norstedts Juridik, 2019 (utges årligen)
av Naiti del Sante, Maria Rasmussen,Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe https://www.bokus.com/bok/9789139208785/arbetslagstiftning-2018-lagar-och-andra-forfattningar-som-de-lyder-1-juli-2018/

Arbetsrätten – en introduktion, Norstedt Juridik, 2020 (Åttonde upplaga)                                                         av Naiti del Sante, Håkan Gabinus Göransson och Bengt Garpe https://www.bokus.com/bok/9789139209621/arbetsratten-en-introduktion/

Bryt tystnaden- en handbok om sexuella trakasserier, 2013
Av Naiti del Sante och Sonja schwarzenberger.Utgiven av TCO januari 2013. Upplagan är slutsåld men går att ladda ner gratis från TCO:s hemsida.